1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Obiective

 

 • Promovarea relaţiilor de colaborare şi prietenie între Republica Moldova şi Japonia;

 • Dezvoltarea relaţiilor in domeniul culturii, artei, ştiinţei, între organizaţiile neguvernamentale, uniunile de creaţie, instituţiile de învaţămint şi ştiinţifice din Moldova şi Japonia;

 • Studierea culturii Japoneze şi propagarea acesteia în Republica Moldova şi a culturii moldoveneşti în Japonia;

 • Implementarea modelelor economice Japoneze in Republica Moldova, ca modele avansate şi progresiste şi propagarea realizărilor Republicii Moldova în Japonia;

 • Contribuirea la facilitarea şi încurajarea relaţiilor de afaceri între antreprenorii Japonezi şi Moldoveni.

Istoric

Fundaţia Pentru Relaţii Moldo-Japoneze şi-a demarat activitatea în anul 2002, stabilindu-se ca o instituţie obstească în scopul promovării relaţiilor de colaborare şi prietenie între Republica Moldova şi Japonia, precum şi a asociaţiilor, fundaţiilor, instituţiilor şi organizaţiilor, grupurilor etnice ale Japoniei în diferite ţări ale lumii.

FPRMJ este unica instituţie în Republica Moldova cu statut juridic în vederea implementării programelor de studiere a limbii, culturii, istoriei şi civilizaţiei ale ţării Soarelui Răsare, realizarea cărora va facilita diferite ramuri ale economiei naţionale.

Studierea Limbii Japoneze prin metode optime, desfăsurarea sărbătorilor naţionale ale Japoniei, zilele culturii Japoneze în Moldova, conferinţe, expozitii, simpozioane şi seminare în contextul studierii culturii şi propagării acesteia în Republica Moldova, activităţi de instruire universitară şi post universitară, studierea şi elaborarea concepţiilor şi a strategiilor cu privire la instruirea generaţiilor în creştere, contribuirea la facilitarea şi încurajarea relaţiilor de afaceri între antreprenorii Japonezi şi Moldoveni, realizarea programelor sociale pentru propagarea valorilor economice-culturale ale Republicii Moldova în Japonia şi vice-versa – sunt doar o parte din acele domenii şi activităţi.

Misiunea Fundaţiei - de a oferi cetaţenilor moldoveni şansa de a avea un contact direct cu cultura Japoneză, ajutîndu-i s-o înteleagă într-un mod cât mai visual şi s-o îndrăgească.

Filozofia Fundaţiei - este proiectată în lozinca:

"Prin muncă şi străduinţă vei ajunge la dorinţă!" şi fixează sprijinul şi succesul bazat pe creativitate şi profesionalism.

Activităţi

 • realizarea programelor sociale pentru propagarea valorilor economico-culturale ale Republicii Moldova in Japonia si invers;

 • elaborarea proiectelor strategice de prognozare sociala, economica, tehnica si culturala privind relatiile dintre aceste doua tari;

 • studierea si elaborarea conceptiilor si strategiilor cu privire la instruirea generatiilor in crestere, in conditiile ritmului accelerat de viata si informare;

 • studierea conceptiilor moderne de investigatie sociologica si elaborarea unor noi metode de cercetare ca fiind mai efective pentru economia nationala a republicii;

 • colaborarea cu structurile japoneze din Republica Moldova si din alte spatii;

 • organizarea cursurilor de studiere a limbii japoneze in Republicii Moldova, prin elaborarea metodelor optime de studire a acesteia;

 • organizarea serviciilor de consulting, desfasurarea conferintelor, expozitiilor, simpozioanelor si seminarelor, organizarea si desfasurarea activitatilor de instruire universitara si postuniversitara;

 • colaborarea cu organele administratiei publice centrale si locale, organizatii neguvernamentale locale si straine, organizatii si institutii internationale (Banca Mondiala, Fondul Monetar International, Organizatia Natiunilor Unite si Institutiile sale specializate etc.);

 • organizarea cursurilor de instruire a specialistilor in domeniul managerial, marketing-ului, financiar, antreprenorial, cultural cu organizarea stagiilor, schimbului de experienta, vizitelor de studiu in Japonia;

 • desfasurarea sarbatorilor nationale ale Japoniei in Republica Moldova, zilele culturii japoneze in Moldova in vederea familiarizarii moldovenilor cu traditiile si obiceiurile acestora;

 • sprijinirea altor organizatii si institutii care activeaza in domeniile vizate: educationale, culturale, caritabile, economice etc;

 • editarea materialelor necesare indeplinirii scopului fundatiei;

 • participarea la activitati internationale, stabilirea si intretinerea relatiilor cu organizatii similare din republica si de peste hotare;

 • organizarea, in conformitate cu legea, activitatilor economice producatoare de venituri, aferente asigurarii de fonduri pentru Fundatie si compatibile cu scopurile statutare;

 • colectarea, in ordinea stabilita de legislatie, pentru realizarea scopurilor statutare, a diferitelor mijloace financiare, primite in calitate de sponsorizari, donatii, acte de binefacere, etc., de la persoane juridice si fizice atit din tara cit si din strainatate.